A A A

dyżury

Zgodnie z § 2 uchwały Nr III/XXXVIII/346/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego, na terenie Powiatu Wejherowskiego dyżury w porze nocnej (20:00 - 8:00), w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy pełni „Apteka im. J. Wejhera” przy Placu Jakuba Wejhera 3 w Wejherowie czynna całodobowo.

Dyżury aptek dostępne są na stronie Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej


RUMIA
Apteka czynna NON-STOP:
"Apteka im. J.Wejhera"
Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 3
tel. 58 672 14 70

GDYNIA
APTEKI CAŁODOBOWE:
Apteka " DYŻURNA"
Gdynia, Plac Kaszubski 8,
tel. 58 620 58 58, 58 661 75 94

Apteka "POD GRYFEM"
Gdynia, ul. Starowiejska 34,
tel. 58 620 19 82

Apteka "DYŻURNA"
Gdynia Karwiny, ul. Chwaszczyńska 21 c,
tel. 58 660 80 80